สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกฤษฏา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายอนุชิต  เกาะแก้ว
 
1. นางดลฤดี  ศรีนอก