สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสีดา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิวิมล   วิลุนละพันธ์
 
1. นางสาวสุเนตร   สวาทนา