สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธินกร   ดวงกลาง
 
1. นายวิจิตร   เศษวิสัย