สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหินแห่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สาโคตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ลัสดีไกรษร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   ศรีตะ
2. นางวีรภา  สุราษฎร์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา    แย้มดวง
 
1. นายสายันห์   เจริญ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุวรรณ   ประวันนา
 
1. นายสายันห์    เจริญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติพงศ์   เถียนนอก
2. เด็กชายธนากร   สาอุด
3. เด็กชายภาคิน   ทองนอก
4. เด็กชายภูษนะ   คำภูเมือง
5. เด็กชายวัฒนชัย    ไชยสงค์
6. เด็กชายสรวิศ   บุตศรีภูมิ
 
1. นางน้ำค้าง  ประกิละสังข์
2. นายพนม   เจริญชีพ
3. นายสำเนียง  ปะจะเน