สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อ่อนเอน
2. เด็กหญิงจิระวรรณ   ทองนอก
3. เด็กหญิงเพ็ญพักต์    มาสีดา
 
1. นางอุไรวรรณ   วรรมรักษา