สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริญญาพร   ชำนิยา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ทองนอก
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   วงษ์วิสิทธิศักดิ์
 
1. นางยุวดี   ณ วิชา