สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ   ภายไธสง
 
1. นางสุนันทา   แดนไธสง