สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.33 เงิน 17 1. เด็กหญิงวันวิสา   พรมนอก
 
1. นางจินตนา   แก้วคูนอก