สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริชาติ   อุทัยเรือง
 
1. นางสุนันทา   แดนไธสง