สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงนรินธร  ดุจดา
2. เด็กหญิงประกายมุก  สิงห์นันท์
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  นาดี
 
1. นางสาวอำนวย  ประจิตร์
2. นางโศภนิศ  นาดี