สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยนุช   โคตรสมบัติ
 
1. นางสาววนิดา    คำแก่นแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุนิตา    ไพเราะ
 
1. นางสาววนิดา   คำแก่นแก้ว