สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุนิตา    ไพเราะ
 
1. นางสาววนิดา   คำแก่นแก้ว