สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ปฏิเส
2. เด็กชายคฑายุทธ์   ลามี
3. เด็กหญิงณัชญาภรณ์   แสนข้อ
4. เด็กชายวรชัย   ศรีเล
5. เด็กหญิงวริศรา   ยะปะเต
6. เด็กหญิงวันณิษา   ดงสงคราม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทุมทอง
8. เด็กหญิงอภิสรา   ลามี
9. เด็กหญิงเนตรณพิศ   ดงสงคราม
10. เด็กหญิงเบญจมาศ   ปะวะขัง
 
1. นายทวีศักดิ์   ดงหงษ์
2. นางประทุมมาศ   มูลเสนา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพลพล   ดงหงษ์
 
1. นายณรงค์   ทองประสาน