สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายวิศิษฐวรชาติ    วิศิวเลิศทรัพย์
 
1. นางสมส่วน   ดงหงษ์