สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 18 1. เด็กชายดรันภพ   ภูสีนาค
2. เด็กหญิงพาขวัญ    ฝางนอก
 
1. นางสมส่วน   ดงหงษ์