สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64.66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ดิษฐ์สูงเนิน
2. เด็กชายผดุงกิจ   สิงขรอาจ
3. เด็กชายภานุเดช   ปะตาทะโย
 
1. นางวาสนา   ตังคณิตานนท์
2. นางเนืองนิตย์    พลนงค์