สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   น้อยตา
 
1. สิบเอกพงศ์ธร   บุญค้ำ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายวรภัทร   ผินกลาง
 
1. สิบเอกพงศ์ธร   บุญค้ำ