สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายชนายุทธ   แทนวงศ์
 
1. นางจิตราวรรณ   วัฒนานุสิทธิ์