สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณพัชชา   วงศ์สิทธิ์
 
1. นางสาวนิศากร  แก้วประกอบ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอิทธิกร   ลิไธสง
 
1. นางสาวสินีนิตย์   การปลูก