สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เปลากาละโก
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สุตะภักดิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์   เข็มนอก
 
1. นางวิภาวรรณ   คำหงษา
2. นางอำนวย   หวังทิวกลาง