สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายธนโชติ   พลเรือง
 
1. นางสาวมัสริน   นาราษฎร์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุชานาถ   สีนาพันธ์
 
1. นางสาวมัสริน   นาราษฎร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุวพร   ประเสริฐสม
 
1. นายอุดร   นาโสก