สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายวินัย  เสาสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  วัชรภิรมย์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  หล้าชน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  วัชรภิรมย์