สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายสราวุฒิ   แฟมไธสง
 
1. นางเพ็ญจันทร์   วัชรภิรมย์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงมาริสา   ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสุรภา   จอดนอก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางศรีสมบูรณ์   แก้วจันลา