สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวัชรากร    ไชยรถ
 
1. นายมนตรี   มวลมนตรี