สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัสย์ทรดา   แสนแก้ว
 
1. นางวนิดา   แพงเพ็ง