สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอภิลาภ   ทิพย์แสง
 
1. นางอรุณฉาย   จันลา