สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศรีไว
 
1. นางพวงมณี   บุญค้ำ