สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   กาดกอง
 
1. นางหนูทิพย์    วัลลา