สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชาย ทินกร   โทรัตน์
2. เด็กชาย นพรัตน์   พลรบ
3. เด็กหญิงสุภิสรา   สุนารัตน์
 
1. นายไชยยศ   ขุมทอง