สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายไพลวัฒน์    ภูมิธิ
 
1. นางอำพร    สุรรักษ์ดิสัย