สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง ประทุมทิพย์    แก้วบับพา
 
1. นางสาวจินตนา    พิทักษ์
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุธิราช  บัวศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์  ด่านวัน
 
1. นายพิบูล  ดำรงกิจ
2. นายสุวิทย์  บุญเจริญ