สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังโพน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิง พรรณภา   แก้วสุโพธิ์
2. เด็กชายกิติธร    แสนสี
 
1. นายใจเพชร    แสนสี