สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายจุลพล   ไปนา
2. เด็กชายทศวรรษ   จันทวิลา
 
1. นายคมกฤช   ถานันดี
2. นางสาวอรวรรณ  จันทร์งาม