สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายทัศนพงษ์  พันธ์วิริยากุล
2. เด็กหญิงอมินตรา  ปาปะเส
 
1. นายอำนาจ  นาดี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวิทยา  มัดตา
 
1. นายอำนาจ  นาดี