สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจรรยพร   สมพงษ์
2. เด็กหญิงภานิดา  บุญกล้า
 
1. นางสาวสุปรียา  นามวันสา