สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปานระพี   ปิหึน
 
1. นางศิริพร   แสนนามวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    เศษลือ
 
1. นางทิพย์อวยพร    ประทีปรัตน์