สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ว่างเว้น
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทวัส  จันทร์กาบ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ถ้ำกลาง
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒