สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ทรงวาจา
2. เด็กชายอัมรินทร์  รานอก
 
1. นายสนั่น  แท่นนอก
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัฒน์   นงนอก
2. เด็กชายพงศกร   ปราบนอก
3. เด็กชายพงศ์สิทธิ์   พิมสา
 
1. นายสนั่น   แท่นนอก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วันหอม
 
1. นางสาวนภาพร   คงแสนคำ