สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. นายพชรพล   แจ้งไพร
2. เด็กหญิงวิภาลักษณ์   รันสันเทียะ
 
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์   สังวร
 
1. นายวัชระ   ทองสาย