สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภิติภูมิ   บุตรชานนท์
 
1. นางทัศพร   ป้อมไทย