สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พลสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลสวัสดิ์
3. เด็กชายปวริส์  นาดี
4. เด็กชายศุภกิจ  ประภาสัย
5. เด็กชายศุภกิตต์  สงวนสิทธิกุล
6. เด็กชายอนุรักษ์  นาดี
 
1. นายสุรวิช  โคตร์คันทา
2. นางเพ็ญพิศ  โคตร์คันทา