สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์   อือนอก
 
1. นางสาวจิราพร   ประพิณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงบังอร   นาร่อง
2. เด็กหญิงพานนะรินทร์   การปลูก
3. เด็กหญิงมณีกรณ์   พรหมกรณ์
4. เด็กหญิงวริศรา อุ่นญาติ  อุ่นญาติ
5. เด็กชายวิกรานต์   แก้วโภคา
6. เด็กชายเทรวิทย์   อำนาจบรรจง
 
1. นางสาวศิริพร   นวมโคกสูง