สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.67 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สำโลงลุน
2. เด็กชายกฤษณะวัฒน์   แก้วมณี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   สืบนุช
 
1. นางสุวิมล   ประจงจิตร