สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัทธาภรณ์   หาญนอก
 
1. นายประดิษฐ์   เหลื่อมนอก