สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   บุญปราการ
 
1. นางศิริทรัพย์   ขาวดี