สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร   ชามัย
 
1. นางพชรกิติโฉม   โฮมสูงเนิน