สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเปล้า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ปลั่งกลาง
 
1. นางวิไลยลักษณ์   ต้านกลางดอน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กชายอดิเทพ   ละออสุวรรณ
 
1. นายวิทูรย์   ดีสะอาด