สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ประจิตร์
2. เด็กหญิงพิยดา    เงินอุดม
 
1. นายวิรัตน์   ลิ้มประเสริฐ