สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ติ้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์   แต่งเมือง
3. เด็กชายสุธี   เลิกนอก
 
1. นางกนกทรรศน์   โตนชัยภูมิ
2. นางเสาวนิตย์   ศรีวงษา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์   เลิกนอก
 
1. นางสาวนันทนีย์  มงคลบุญไพศาล