สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายวสันต์   ศรีมิงาม
 
1. นายวิโรจน์   จันทสิงห์